Evo kako vas evanđelje prosperiteta čini siromašnima. Donosimo vam 5 načina kako postajete siromašni kada povjerujete u laž zvanu „evanđelje prosperiteta”:

  • Skreće pozornost na Božje darove kao glavni izvor naše sreće, a ne na samog Boga. Ono zaklanja tekstove poput: „Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka!”(Psalam 73: 25–26). Ili tekstovi kao što su: „Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno” (Psalam 16:11). Ili: „Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem” (Filipljanima 3: 8). U evanđelju prosperiteta naglasak toliko pada na tjelesne stvari i sreću zbog zemaljskih darova koje nam Bog daje – poput zdravlja, bogatstva, blagostanja – nego na samog Boga. U evanđelju prosperiteta sreća se pronalazi u materijalnim stvarima, a ne u Kristu.
  • Sam križ i njegova pravilna i glavna svrha su zamračeni, ili je raspeti život zamračen. Petar kaže da Krist nije umro kako bi nam dao lagodan život te kako nebismo morali trpjeti, nego da bismo imali model kako trpjeti (1. Petrova 2,21). Krist vam je dao primjer trpljenjem, stoga, slijedite Njegov primjer patnje. U evanđelju prosperiteta, ne čujem notu patnje s Kristom, već je umro, tako da možemo imati lak život. No, Gospodin nam je javno rekao da ćemo imati patnje u ovom svijetu (Ivan 16,33).
  • Evanđelje prosperiteta zanemaruje duboki otkupiteljski povijesni pomak između Staroga i Novoga zavjeta, od vjere „dođite vidjeti” do vjere koja se uglavnom prenosi propovijedanjem. Evo što mislim: U Starom zavjetu, kraljica od Sabe je očito trebala prijeći stotine milja i baciti fokus na Salomonovo bogatstvo i reći: „Imate velikog Boga.” Stari zavjet. U Novom zavjetu nemate ništa poput toga. Nemate ništa nalik: „Pastori bi trebali raskošno živjeti u palačama, kako bi kraljica od Sabe mogla doći i reći: `Opa. Voljela bih biti pastor, moći živjeti tako.`” Nemate ništa slično. Suština je u tome da su u Starom zavjetu pogani bili impresionirani Bogom na temelju nečijeg bogatstva koje je Bog darovao određenom Židovu zbog njegove pravednosti, dok su u Novom zavjetu pogani impresionirani Kristovom milošću i ljubavlju prema grešnicima, te zadovoljstvo pronalaze u samom Kristu, a ne u bogatstvu.
  • Evanđelje prosperiteta pogrešno tumači ljubav i vjeru. Dopustite da vam dam primjer onoga što mislim. U 2. Korinćanima 8: 1–2, Makedonci se drže kao uzor Korinćanima, a način na koji se drže kao uzor je to što je Božja milost pala na njih, došla im je, izvela ih iz tame u svjetlo, a onda kaže da su bili u ekstremnom obliku siromaštva, a iz svog siromaštva obiljem radosti preplavila je njihova nevolja. Imate siromaštvo koje nije nestalo zbog milosti, i imate nevolju, a u sredini je Kristova radost u njima koja nije nestala usprkos siromaštvu, usprkos nevolji, koja se velikodušno izlijeva za siromašne svece u Jeruzalemu. A u 2. Korinćanima 8,8 Pavao to naziva ljubavlju.
  • Posljednja stvar koju ću reći je jednostavno iz Filipljana 1:20-21. Veličanstvo i ljepota i slava Krista bit će zamračeni ako ne kažemo ljudima da je jedan od primarnih načina na koji se Krist uzdiže kada smo više zadovoljni u Njemu nego u stvarima koje gubimo. Pavao kaže [parafrazirano]: „Želja mi je da se Krist uzdigne u mom tijelu bilo životom ili smrću jer mi je živjeti Krist i umrijeti je dobitak” (Filipljanima 1:20-21). Tako se Krist umnožava kad umiremo u svijetu, čime ja sve gubim i smatram da je to bolje nego da imam sve na ovome svijetu. Dakle, u evanđelju prosperiteta Božja slava je zamračena i Kristova slava je zamračena, a u prvi plan se stavljaju ovozemaljske stvari čiji je bog zapravo Sotona (Matej 4,8-9).

Autor: John Piper