Jeste li se ikada zapitali zašto služite Bogu? Služite li Bogu iskreno jer ga ljubite svim svojim srcem i svom svojom dušom ili pokušavate služiti Bogu jer vjerujete da će vam Bog dati nešto zauzvrat? Danas mnogi kršćani misle da služe Bogu i očekuju da će zauzvrat dobiti određene materijalne blagoslove u životu. Svakodnevno možemo vidjeti razne mlade pjevače, sportaše, umjetnike i razne učitelje koji se pozivaju na kršćanstvo te misle kako će ih Bog navelike uzvisiti u ovom svijetu da budu slavni, poznati i bogati ako će služiti Bogu. No da li su takvi motivi i takva služba opravdani u Svetom pismu?

Služimo Bogu iz ljubavi

Kada Biblija govori o službi Bogu daje nam dvije osnovne zapovijedi ljubavi.

„A on mu reče: `Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.`” (Matej 22,37-39).

Kršćani su pozvani s ljubavlju služiti Gospodinu i s ljubavlju se odnositi prema drugima. Dakle, nismo pozvani služiti svojim motivima i željama već Bogu i Njegovoj volji. Pozvani smo služiti drugima i biti najponizniji među bližnjima.

„On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: `Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!.`” (Marko 9,35).

„Rekne li tko: `Ljubim Boga`, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.” (1. Ivanova 4,20-21).

Služimo Bogu zato jer je on prvi ljubio nas, a ne mi Njega. Bog je žrtvovao svoga Sina kako bi nam dao dar vječnoga života po Isusu Kristu.

„Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.” (Ivan 3,16).

„U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.” (1. Ivanova 4,10).

„Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi.” (1. Ivanova 4,19).

Božja milost je dovoljna

Čovjek često puta očekuje da će od Boga dobiti nešto zauzvrat kao rezultat svoje službe Bogu. Moramo shvatiti da nam je Bog već dao i više nego što zaslužujemo. Gospodin nam je dao najveći dar koji nam je mogao dati – nanovo rođenje i vječni život po Isusu Kristu. U Isusu Kristu nismo dobili samo spasenje već sve što nam je potrebno za ovaj život – nadu, mir, radost, ljubav i sve što je tomu slično. Bog nam nije dužan dati nikakve materijalne blagoslove jer nam je već dao ono što ne zaslužujemo – život vječni po Isusu Kristu. Mi kao grješni i zli ljudi zaslužujemo Božji gnjev i cijelu vječnost gorjeti u paklu. Biblija je po tom pitanju jasna! Svi smo sagriješili i stoga zaslužujemo otići u pakao (Propovjednik 7,20, Rimljanima 3,10-23). Izbavljeni smo od Božjeg gnjeva po velikoj Božjoj milosti kojom Nam se je smilovao po žrtvi svoga Sina Isusa Krista (Ivan 3,16).

Sjetimo se apostola Pavla kada je imao određenih problema u životu i kada je tražio Gospodina da to makne od njega. Što mu je Gospodin odgovorio?

„Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.” (2. Korinćanima 12,9).

Dakle, Božja milost nam je dovoljna jer smo u Isusu Kristu dobili puno više od onoga što zaslužujemo!

„Služenje” Bogu zbog osobnih motiva = služenje Sotoni

Ako želimo služiti Bogu jer mislimo da će nam Bog zauzvrat ispuniti sve naše želje koje se svode na svjetovne stvari tada u suštini služimo svojim tjelesnim željama tj. Sotoni. Ako čovjek misli da služi Bogu i da će mu ta služba donijeti razne materijalne blagoslove u životu koje si je on sam kreirao u svom umu, takav čovjek je u idolopoklonstvu i duhovno izgubljen. Takav čovjek se je odrekao Božje volje i svoju volju tj. želje svoga srca stavio ispred Boga. Pisano je:

„Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svađa se usprkos svakom razboru. Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška.” (Mudre izreke 18,1-2).

Pogledajmo što je Isus rekao Petru kada je Petar svoju volju (svoju želju) htio staviti ispred Božje volje.

„Isus se okrene i reče Petru: `Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!`” (Matej 16,23).

Nije Bog taj koji će se prilagođavati našim željama već se čovjek treba prilagođavati Božjoj volji. Jer je samovolja grijeh idolopoklonstva, a idolopoklonici se neće naći u Kraljevstvu Božjem (1. Korinćanima 6,9-10).

„Nepokornost je kao grijeh čaranja, samovolja je kao zločin s idolima.” (1. Samuelova 15,23).

Zaključak

Ako ste zaista nanovo rođena osoba u Isusu Kristu tada ćete služiti Bogu čista srca iz ljubavi prema Njemu, a ne zbog nekih svojih skrivenih motiva i osobnih interesa da ispunite svoje svjetovne želje koje nemaju veze sa službom Bogu. Nije grijeh moliti Gospodina da vam ostvari određenu želju ako je ta želja u skladu sa Svetim pismom. Ali je grijeh ako svoju želju tj. svoju volju stavite ispred Božje volje. Grijeh je ako želite služiti Bogu samo zato jer mislite da će vam Bog ispuniti vaše svjetovne želje kao rezultat vaše službe. No svi oni koji takvo što čine, svi oni koji „služe” Bogu jer očekuju da će ih Bog uzvisiti u ovom svijetu da budu slavni, poznati i bogati, takvi ne služe Bogu već Sotoni. To su ljudi koji zavaravaju sami sebe. Stoga braćo, nemojmo zavaravati sami sebe već iskrena srca s ljubavlju služimo Gospodinu. Služimo Gospodinu u duhu i istini evanđelja koje nam je dao Gospodin Isus Krist jer takve službenike Gospodin želi (Ivan 4,23). Božja milost nam je dovoljna (2. Korinćanima 12,9)!