Kršćanstvo

Isus je Tvorac svemira: božanstvo Isusa Krista

Oni koji poriču Kristovo božanstvo obično kažu da Isus nikada nije tvrdio da je Bog i da je njegovo božanstvo nešto što mu je kasnije pripisala rana crkva. To nije povijesno točno. Ne samo da je Isus tvrdio da ...

Kako karizmatici pogrđuju Duha Svetog?

Karizmatski pokret je jedan od najbrže rastućih pokreta kršćanske današnjice. Radi se o interdenominacijskom pokretu obnove koji je zahvatio velik dio kršćanskog svijeta. Već smo jednom pisali o zabludama i laž...

7 osobina lažnih učitelja u ovčjem runu

Lažni učitelj može biti svaka osoba koja je na poziciji duhovne vlasti ili to za sebe tvrdi. Vukovi obično ne napadaju vukove, već su im cilj ovce. U crkvu donose destruktivna učenja i laži, najčešće tako što l...

3 karakteristike krivotvorene duhovnosti

Znate li po čemu možete prepoznati lažnu (krivotvorenu) duhovnost? 1. Sljepoća za vlastito ropstvo Kad je Isus rekao tim takozvanim „vjernicima” da ne mogu biti njegovi učenici ako ne dopuste da Njegova Ri...