Kršćanstvo

Karakteristike zdrave crkve

Često puta se postavlja pitanje: „Kakva je to zdrava crkva?“ Zdrava crkva propovijeda ono što većina današnjih crkava ne propovijeda. A to je poziv na pokajanje, odricanje od grijeha, posvećenje života i ljuba...
Svjetovni liberalizam

Svjetovni liberalizam u današnjim crkvama

Danas ćete rijetko čuti oštru poruku koja poziva na pokajanje i odbacivanje grijeha iz života. Đavolji otrov svjetovnog liberalizma uzeo je veliki mah u današnjim crkvama. Što je liberalizam u crkvama? To je sv...