U Svetom pismu čitamo da su neki od kršćana, nakon što su primili Duha Svetog, progovorili u drugim jezicima. Danas postoje ekstremne pentekostalne skupine koje tvrde kako bi svaki kršćanin nužno trebao progovoriti u jezicima ako ima Duha Svetog. Jer u suprotnom, kršćanin nema Duha Svetog, kako oni kažu. Glavni stih na kojem se temelji njihova teza kako bi svi kršćani obavezno trebali progovoriti u jezicima je iz Marka 16,17-18.

„A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro” (Marko 16,17-18).

No, da li ovaj stih zaista potvrđuje tezu kako je nužno da svi progovorimo u jezicima jer u suprotnom nemamo Duha Svetog?

Kontekst

Ispred svega kako bi mogli pravilno razumjeti biblijske stihove trebamo uzeti u obzir kontekst cijelog Svetog pisma. Ne možemo uzeti jedan stih iz Pisma i na temelju njega graditi kompletnu teologiju. U redu, Gospodin je rekao da će oni koji povjeruju govoriti novim jezicima. No, je li doista i nužno da svi progovorimo u jezicima? Ako ćemo reći kako ovaj stih dokazuje kako je nužno da svi koji imaju Duha govore u jezicima, tada također trebamo uzeti u obzir i sljedeće stihove koje zagovornici ove teze često puta (namjerno) zaboravljaju.

„Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu” (Ivan 14,12).

„Isus im odvrati: Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego – reknete li i ovoj gori: `Digni se i baci u more!`, bit će tako” (Matej 21,21).

Što ćemo s ovim stihovima? Ako stihovi iz Marka 16,17-18 govore o tome kako bi svi kršćani nužno trebali govoriti u jezicima ako imaju Duha, tada također automatski trebamo reći da stih iz Ivana 14,12 govori kako bi svi kršćani nužno trebali činiti čudesa koja je činio Gospodin Isus (pa čak i veća od tih). Čudesa koja je činio Isus su sljedeća:

Isus je mogao liječiti svaku bolest (Matej 4,23),

Isus je mogao zapovijedati prirodnim silama (Marko 4,37-39),

Isus je uskrsavao mrtve (Ivan 11,38-48; 12,9-11),

Isus je izgonio zle duhove (Matej 12,22),

Isus je hodao po vodi (Matej 14,22-27),

Isus je pretvorio vodu u vino (Ivan 2,1-10).

Imamo pitanje za zagovornike teologije koja kaže kako je nužno da svi progovorimo u jezicima jer u suprotnom nemamo Duha Svetog, koliko ste Isusovih čudesa učinili? Koliko puta ste hodali po vodi? Koliko puta ste zapovijedali prirodnim silama? Koliko puta ste uskrsivali mrtve? Koliko ste čudesa učinili, a da su veća od Isusovih čudesa? Ako ćete biti iskreni, priznat ćete da niste učinili niti jedno od iznad navedenih čudesa. Pa, stoga, ako netko tvrdi na temelju Marka 16,17-18 kako svi kršćani koji ne govore u jezicima nemaju Duha Svetog, tada također na temelju Ivana 14,12 možemo reći da svi oni koji ne čine čudesa koja je činio Isus također nemaju Duha Svetog (što uključuje i one koji govore u jezicima i drugima nameću da nemaju Duha Svetog ako ne govore u jezicima).

Osim Ivana 14,12, također trebamo uzeti u obzir stih iz Mateja 21,21 koji kaže da će oni koji će imati vjere moći zapovijedati gorama neka se bace u more. Stoga, ako su stihovi iz Marka 16,17-18 nužno pravilo da svi koji imaju Duha Svetog moraju progovoriti u jezicima, tada na temelju stiha iz Mateja 21,21 automatski trebamo reći da svi oni koji imaju vjere trebaju moći zapovijedati gorama da se bace u more. Pa imamo još jedno pitanje za zagovornike teologije koja kaže kako bi svi trebali govoriti u jezicima, koliko ste gora bacili u more? Vidite li koliko je apsurdna teologija onih koji tvrde da bi svi kršćani trebali govoriti u jezicima jer u suprotnom nisu spašeni i nemaju Duha Svetog. Na temelju takve logike, mogli bismo reći da svi oni koji ne pomiču planine nemaju vjere, a samim time nisu niti spašeni (što uključuje i one koji govore u jezicima i drugima nameću da nemaju Duha Svetog ako ne govore u jezicima).

Znakovi da osoba ima Duha Svetog

Koji su zaista pravi znakovi da osoba ima Duha Svetog? Glavni znak jest nanovo rođenje. Nitko se ne može nanovo roditi bez Duha Svetog. Jer je nanovo rođenje od Boga (Ivan 3,3-7). A nanovo rođenje rezultira posvećenjem života i življenjem po Božjoj volji. Biblijska istina je da nitko bez Duha Svetog ne može živjeti život po Božjoj volji. Osoba bez Duha Svetog živi po tjelesnim požudama (Galaćanima 5,17). Činjenica je da su mnoge karizmatske crkve u kojima se prakticira govor u jezicima prepune neobraćenih ljudi. Činjenica je da mnogi od onih koji govore u nepoznatim jezicima žive potpuno tjelesnim i svjetovnim životom. Pitamo se kakav je to duh u njima kada istovremeno mogu govoriti u jezicima i živjeti poput neobraćenih ljudi?

Drugi znak da osoba ima Duha Svetog je ako je u istini Svetog pisma. Jer Duh Sveti je Duh istine i On čovjeka uvijek uvodi u istinu Božje Riječi.

„No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi” (Ivan 16,13).

Većina današnjih karizmatskih crkvi u kojima se prakticira govor u jezicima nije u istini Svetog pisma. Većina karizmatskih crkvi se nalazi u pokretu „Riječ vjere” (Word of Faith) u kojem se propovijeda evanđelje prosperiteta. A evanđelje prosperiteta nije evanđelje Isusa Krista. Ljudi koji naučavaju da je Isus umro na križu kako bi nas učinio bogatima i podario nam lagodan život nisu nanovo rođeni. To je teška laž koja dolazi iz pakla. Osobe koje godinama vjeruju i propovijedaju takva lažna učenja, tj. nisu posvjedočeni da se radi o lažima, ne mogu imati Duha Svetog. Jer Duh Sveti je Duh istine i On nas osvjedočuje o istini Kristovog evanđelja (Ivan 16,13). Ipak, većina karizmatskih crkvi u kojima se govori u jezicima upravo propovijeda iznad navedene laži evanđelja prosperiteta. Pitamo se, kako mogu imati Duha Svetog, a istovremeno vjerovati i propovijedati lažno evanđelje? To je kontradiktorno istini Duha Svetog.

Također trebamo uzeti u obzir da danas u jezicima govore apsolutno svi – od rimokatolika, do protestanata i pogana. Postoje razna poganska afrička plemena gdje ljudi govore u jezicima. Vjerojatno će se svaki kršćanin složiti kako govor u jezicima kod pogana dolazi od demona. Dakle, vidimo da i demoni mogu imitirati govor u jezicima. S druge strane, kako rimokatolici i protestanti mogu oboje govoriti u jezicima koji navodno dolaze od Duha Svetog? Postoji ogroman teološki jaz između rimokatolika i ortodoksnih pentekostalnih protestanata. Može li Duh Sveti sam sebi proturječiti po pitanju tumačenja nekih od temeljnih istina Svetog pisma? Ne može! Naša poanta jest da su današnji govori u jezicima pod velikim upitnikom i jasno je da u većini slučajeva taj fenomen ne dolazi od Boga. Pozvani smo raspoznavati duhove (1. Ivanova 4,1).

Zaključak

Ne dajte da vas netko zavede i uvjeri kako nemate Duha Svetog jer ne govorite u jezicima. Govor u jezicima nema nikakve veze sa spasenjem i u današnjem vremenu nije nikakav pokazatelj da je neka osoba zaista spašena ili da ima Duha Svetog. Iz Biblije možemo vidjeti da su Korinćani bili prepuni raznih darova Duha, ali su se unatoč tome svejedno neki od njih odali grijehu. Apostol Pavao ih upozorava:

„Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega” (1. Korinćanima 6,9-10).

Ako svim srcem vjerujete u Gospodina Isusa Krista i Njegovo djelo na križu, ako živite život posvećen Bogu tj. po Božjoj volji i razumijete temeljne biblijske istine, tada možete biti sigurni da ste nanovo rođeni, a samim time i spašeni i da imate Duha Svetog. Jer to je dokaz Božjeg Duha u nama, plodovi Duha Svetog (Matej 7,15-20; Galaćanima 5,19-24), a ne darovi. Isus je rekao da ćemo prema plodovima prepoznati lažne učitelje i one koji su zaista Njegovi (Matej 7,16-20).