„Kako su krasne po gorama noge glasnika radosne vijesti, koji objavljuje mir, koji navješćuje dobro, koji objavljuje spasenje govoreć’ Sionu: ‘Tvoj Bog kraljuje!’“ (Izaija 52,7).

Pogledajte predivnu sliku iz Zagreba. Mladi i hrabri propovjednik navješćuje evanđelje Isusa Krista ljudima iz svijeta. Slava Bogu! Stav današnjeg svijeta i mlakih sekularnih kršćana jest da bi svaki čovjek trebao držati svoju vjeru za sebe unutar svoja 4 zida. Ali takav stav dolazi od samog sotone i uvelike se protivi riječima našeg Gospodina. Kršćanstvo Isusa Krista nije zatvoriti se unutar 4 zida svoje crkve (zajednice) i živjeti samo za sebe odvojeno od svijeta. Naprotiv, kršćanstvo jest izaći u svijet i propovijedati evanđelje svima na pokajanje i oproštenje grijeha.

„I reče im: Idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje SVAKOME stvorenju“ (Marko 16,15).

Kršćanske zajednice bi trebale imati okupljanja gdje bi ljudi odlazili na ulice propovijedati evanđelje svakom stvorenju. Tako bi se puno duša spasilo od vječnog pakla, a ljudi iz zajednica bi si međusobno bili na ohrabrenje i zasigurno da bi postajali sve jači u svom odnosu sa Gospodinom.

Kršćani probudite se iz sna i izađite u svijet propovijedati evanđelje svakom stvorenju! Nemamo svi iste službe, ali smo svi pozvani propovijedati radosnu Riječ. Propovijedate gdje god stignete! Na svom poslu, svojim prijateljima iz svijeta, svojim roditeljima, ljudima koje susretnete na ulici itd. Najveći izljev Duha Svetoga nisu razna čudesa, već sila Duha koja nanovo rađa čovjeka i posvjedočuje ga o njegovom grijehu te o najvažnijoj životnoj istini da mu je potreban Spasitelj kako bi izbjegao nadolazeći Sud Božji!

„Jer Krist me ne posla krstiti, nego navješćivati evanđelje; ne mudrošću riječi, da se ne obezvrijedi križ Kristov“ (1. Korinćanima 1,17).

„Budući da u mudrosti Božjoj svijet Boga ne upozna mudrošću, svidje se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju“ (1. Korinćanima 1,21).

„Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka i poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti, da bismo svakoga čovjeka priveli savršenstvu u Kristu Isusu. Za to se i trudim, boreći se po njegovoj djelotvornosti koja u meni djeluje silom“ (Kološanima 1,28-29).

„Propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.“ (2. Timoteju 4,2).