Karizmatski pokret je jedan od najbrže rastućih pokreta kršćanske današnjice. Radi se o interdenominacijskom pokretu obnove koji je zahvatio velik dio kršćanskog svijeta. Već smo jednom pisali o zabludama i lažnim učenjima karizmatskog pokreta, koje možete pogledati na sljedećoj poveznici: Karizmatski pokret – prijevara posljednjih dana. A u ovom tekstu ćemo pisati o karizmatskom pogrđivanju Duha Svetog. O čemu se radi?

Naime, karizmatici često puta sebi pripisuju najveću silu Duha Svetog, za sebe tvrde da su prepuni Duha Svetog, te da su pomazani za razne službe kao što su: prorokovanje (vizionari), apostolstvo, učiteljštvo i sl. Ako dirnete u njihove prakse, njihova učenja i u njihove autoritete, zastrašuju vas da hulite na Duha Svetog i Božje pomazanike. No, duhovna stvarnost je drugačija. Zapravo su oni ti koji često puta pogrđuju Duha Svetog premda se na Njega pozivaju. Donosimo vam nekoliko načina na koje karizmatici hule na Duha Svetog.

Lažna učenja

Jedan od načina na koje karizmatici pogrđuju Duha Svetog jest kada lažna učenja pripisuju Duhu Svetom. Bilo da se radi o rimokatoličkim karizmaticima ili o protestantskim, sasvim je svejedno. Rimokatolički karizmatici su u klasičnim zabludama Rimske crkve. Za sebe tvrde da imaju Duha Svetog, ali s druge strane propovijedaju brojna lažna učenja koja su u velikoj suprotnosti sa Svetim pismom. Neka od tih učenja su: spašavanje djelima (preko religijskih rituala), štovanje kipova i osoba kroz kipove, oduzimanje Božje slave i pripisivanje Božje slave svecima i „Gospi“, tvrde da vjera u Gospodina Isusa Krista nije potrebna za spasenje već dobra djela (humanizam). Tekst u kojem smo detaljno obradili najveće rimokatoličke zablude možete pročitati na sljedećoj poveznici: 5 velikih zabluda rimokatolicizma.

S druge strane imamo protestantske karizmatike koji su također uveli mnoštvo lažnih učenja u kršćanstvo. Najpopularnije lažno učenje protestantskih karizmatika je učenje poznato kao „evanđelje prosperiteta“. Učenje koje kaže da je svrha Kristove žrtve na križu kako bi nas Bog učinio bogatima i podario nam lagodan život. Prema njihovoj teologiji, Isus je patio kako mi ne bismo trebali patiti. Takvo učenje je u direktnoj suprotnosti sa Svetim pismom. Biblijska istina je da smo svi sagriješili i da smo lišeni Božje slave (Rimljanima 3,23), te da zaslužujemo Božji gnjev i osudu na pakao (Propovjednik 7,20, Rimljanima 3,10-23). Kako bi nas spasio od gnjeva, Bog je poslao svog Sina Isusa Krista da sav Božji gnjev ponese na svojim leđima umjesto nas, kako bi opravdao sve one koji povjeruju u Njega i Njegovo djelo na križu (Ivan 3,16). Isus nije umro na križu kako mi ne bismo trebali patiti, već kako bismo imali model kako patiti i nositi se s patnjama (1. Petrova 2,21). Zapravo, Gospodin nam direktno kaže da ćemo imati patnje u ovome svijetu (Ivan 16,2, Ivan 16,33, Djela 14,22, 2. Korinćanima 11,19-28, Djela 9,16), ali nam također obećava dati mir koji nadilazi svaki razum kako bi nas čuvao u Isusu Kristu (Ivan 16,33, Filipljanima 4,7).

Krivovjerja koja propovijedaju rimokatolički karizmatici zajedno s Rimskom crkvom, te protestantski karizmatici, nisu nimalo bezopasna. Krivovjerja Rimske crkve potpuno mijenjaju srž našeg spasenja i način na koji smo spašeni, dok krivovjerja protestantskih karizmatika mijenjaju srž Kristove žrtve na križu. Gledajući kroz biblijsku prizmu, ovakva krivovjerja nisu nimalo bezopasna i čovjeka odvode od Boga. Kada tvrdimo da imamo Duha Svetog i da uz to udahnjujemo Duha u druge osobe kroz rukopolaganje, a istovremeno naučavamo teška krivovjerja koja negiraju temeljne biblijske istine, tada naša krivovjerja pripisujemo Duhu Svetom te ga samim time pogrđujemo. Osoba u kojoj je Duh Sveti jednostavno ne može ići protiv Svetog pisma i naučavati teška krivovjerja jer je Duh Sveti, Duh istine (Ivan 16,13).

Lažni učitelji, proroci i vizionari

Još jedan način na koji možemo pogrđivati Duha Svetog jest kada lažne učitelje i proroke, proglasimo za osobe prepune Duha Svetog. Kada njihove laži pripisujemo objavama Duha Svetog. A u karizmatskim redovima to se redovito čini.

Rimokatolički karizmatici

Kada su u pitanju rimokatolički karizmatici, spomenut ćemo njihovog vrhovnog poglavara – papu. Jedno od rimokatoličkih učenja jest da je papa nepogrešiv u govoru po Duhu Svetom kada govori sa svoje govornice u Vatikanu („ex cathedra“).

Pogledajmo samo neka od teških papinih krivovjerja:

– ateisti se spašavaju preko Isusa, ali do Njega dolaze po dobrim djelima bez obzira na njihovu nevjeru (https://www.vecernji.hr/vijesti/papa-franjo-ateisti-koji-cine-dobro-iskupljeni-su-kao-i-katolici-558338)

– kako bi nam bilo oprošteno, nije potrebna vjera u Isusa Krista već samo dobra djela (https://objektivno.hr/papa-franjo-ateistima-ne-morate-vjerovati-u-boga-da-biste-isli-u-raj-67426)

– svi smo djeca Božja, bez obzira u što (ne)vjerovali (http://www.novi-svjetski-poredak.com/2016/01/12/jedna-svijetska-religija-i-losa-vijest-za-katolike-papa-franjo-kaze-da-sve-religije-svijeta-pronalaze-istog-boga-ali-na-razlicite-nacine/).

Analizirajmo ukratko iznad navedene papine tvrdnje. Biblija je vrlo jasna, nitko se bez vjere u Isusa Krista kao Sina Božjega i Njegove žrtve na križu, ne može opravdati i spasiti.

„Tko vjeruje u njega, ne sudi mu se, a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega“ (Ivan 3,18).

„Zaista, zaista, kažem vam, tko vjeruje u mene, ima život vječni“ (Ivan 6,47).

„Tko vjeruje u Sina, ima život vječni, a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu“ (Ivan 3,36).

Ateisti, muslimani, hinduisti i svi ostali pogani idu u pakao ako ne povjeruju u biblijskog Isusa Krista. Što je s papinom tvrdnjom da se svi oni mogu spasiti po svojim dobrim djelima? Takva tvrdnja je u velikoj suprotnosti sa Svetim pismom. Biblija jasno kaže da je spasenje Božji dar kojeg dobivamo isključivo po vjeri u Isusa Krista, a ne po djelima.

„A znamo: što god Zakon veli, govori onima pod Zakonom, da zanijeme svaka usta i sav svijet bude kriv pred Bogom, jer se po djelima Zakona pred njim neće opravdati nijedno tijelo: po Zakonu je naime samo spoznaja grijeha“ (Rimljanima 3,19-20).

„Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista, i mi u Krista Isusa uzvjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona, jer se po djelima Zakona nijedno tijelo neće opravdati“ (Galaćanima 2,16).

„Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to nije od vas, Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko pohvalio“ (Efežanima 2,8-9).

Zapravo, Biblija tvrdi upravo suprotno, oni koji se žele opravdati svojim djelima su ispali iz milosti Božje (Galaćanima 5,4).

Papa je lažni prorok i lažni učitelj koji zavodi narode svojim lažnim učenjima koja su u direktnoj suprotnosti sa Svetim pismom.

Protestantski karizmatici

Lažni učitelji, lažne vizije i lažna proroštva se ne vežu samo za Rimokatoličku crkvu već i za protestantske karizmatike. Neki od lažnih učitelja koji ne propovijedaju evanđelje Isusa Krista, a za koje protestantski karizmatici tvrde da su prepuni Duha Svetog, su:

Kenneth Hagin

Benny Hinn

Joel Osteen

Kenneth Copeland

Todd White

Karizmatski pokret je također poznat po lažnim apostolima koji za sebe tvrde da imaju jednak duhovni autoritet kao što su imali Kristovi apostoli iz Pisma. Samim time što propovijedaju evanđelje prosperiteta i promoviraju iznad navedene lažne učitelje, spadaju u kategoriju lažnih samoprozvanih apostola. O takvima je pisano:

„Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove“ (2. Korinćanima 11,13).

Biblija nas upozorava da se čuvamo lažnih učitelja

„Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane. Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!“ (Marko 13,22-23).

„I Isus im, odgovorivši, reče: Pazite da vas tko ne zavede! Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist!’, i mnoge će zavesti“ (Matej 24,5).

„Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi su lažni proroci izašli u svijet“ (1. Ivanova 4,1).

Kada lažne učitelje i proroke koji negiraju temeljne biblijske istine i propovijedaju laži o Bogu, prozovemo ljudima koji su prepuni Duha Svetog, kao što se to radi u karizmatskim crkvama – bilo rimokatoličkoj ili protestantskim, tada pogrđujemo Duha Svetog jer njihove laži pripisujemo Duhu istine.

Opijeni Duhom (pijani u Duhu)

Jedan od fenomena koji se događa na karizmatskim okupljanjima i koji se pripisuje sili Duha Svetog je fenomen poznat kao „opijeni Duhom“. Kako to točno izgleda možete pogledati na videu ispod.

Ukratko, prilikom „opijenosti Duhom“ ljudi se počnu tresti, padati na pod, neki se počnu ponašati poput određenih životinja (počnu lajati, kokodakati, zavijati poput vukova i sl.), neki se počnu nekontrolirano smijati itd. I takvo se ponašanje u protestantskim karizmatskim redovima pripisuje sili Duha Svetog. Međutim, takvo ponašanje ne pronalazimo apsolutno nigdje u Svetom pismu kada je u pitanju Duh Sveti. Zapravo, takvo ponašanje je u potpunoj suprotnosti sa plodovima Duha Svetog. Biblija kaže da je jedan od plodova Duha samokontrola (Galaćanima 5,22-23). A ovo što vidimo prilikom fenomena „opijenosti Duhom“ je potpuno suprotno od samokontrole. Duh Sveti vam ne može oduzeti samokontrolu i od vas napraviti da se ponašate poput životinja ili da se počnete nekontrolirano tresti. Jer On je Duh samokontrole. Jedini duhovi koji su u Bibliji ljudima oduzimali samokontrolu i bacali ih na pod su bili demonski duhovi.

„Isus mu zaprijeti: `Umukni i iziđi iz njega!` Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa“ (Luka 4,35).

„I dok je prilazio, obori ga zloduh i potrese. A Isus zaprijeti nečistom duhu te izliječi dječaka i preda ga njegovu ocu“ (Luka 9,41).

Prilikom padanja u trans u karizmatskom pokretu možemo vidjeti da ljudi počnu skakati po stolicama, tresti se kao da ih je netko udario, roktati, kokodakati, zavijati poput vukova, neki se razbacuju novcima itd. Takvo stanje je u totalnoj suprotnosti sa Svetim pismom. Biblija nam kaže da Bog nije Bog nereda, već Bog mira i reda.

„Jer, Bog nije Bog nereda već Bog mira“ (1. Korinćanima 14,33).

„Pijani” apostoli

Karizmatici svoj fenomen „opijenosti Duhom” žele opravdati stihovima iz Djela apostolskih u kojima piše da su određeni ljudi apostole smatrali pijanima prilikom govora u jezicima (Djela apostolska 2,13). No upotrebljavati ovaj stih kako bi se opravdao trans kojeg karizmatici nazivaju „opijeni u Duhu”, nije u skladu s kontekstom u kojem su ljudi apostole nazvali pijanima. Ljudi su apostole nazvali pijanima ne zato jer su apostoli bili u nekom transu koji bi ih bacao po podu, činio od njih životinje i sl; već su ih nazvali pijanima zato jer su apostoli govorili u jezicima. Ali apostoli su prilikom govora u jezicima imali potpunu samokontrolu nad svojim tijelom. Nigdje nećete pronaći da se je iti jedan od apostola valjao po podu, vrištao ili slično. Upotrebljavati stih o „pijanim” apostolima kako bi se opravdalo divljanje po crkvama koje se pripisuje sili Duha Svetog, jednostavno nije u skladu s kontekstom u kojem se nalazi ovaj stih, a i općenito nije u skladu sa opisom prave sile Duha Svetog koju možemo vidjeti u Bibliji.

Kundalini duh

Otkud onda potječe ta sila koja čovjeka baca na pod i od čovjeka pravi da se ponaša poput životinje ili da vrišti i sl.? Dolazi iz poganskih religija čiji je vjerski temelj padanje u trans. U hinduizmu možemo pronaći potpuno identičnu silu kao i u većini karizmatskih crkvi. Obred (ritual) padanja u trans također biva identičan kao i u karizmatskim crkvama. Hinduistički svećenik polaže ruke na osobu te tada osoba počne padati u trans – počne se tresti, vrištati, valjati po podu i sl. Istu silu također možete pronaći u New Age religiji i ponovno kod hinduista prilikom prakticiranja kundalini yoge. Tijekom obreda yoge izvodi se određeni ritual koji bi rezultirao padanjem u trans. Ljudi bi se počeli tresti, vrištati, ponašati poput određenih životinja i sl. Potpuno identičan duh i identična sila koju možemo vidjeti i u karizmatskim protestantskim crkvama.

Kada Duhu Svetom pripisujemo demonske fenomene koji su u potpunoj suprotnosti s Njegovim osobinama koje pronalazimo u Bibliji, tada također pogrđujemo Duha Svetog. Pogrđujemo ga jer mu pripisujemo ponašanje koje prema Svetom pismu ne priliči Božjem Duhu.

Manipulacija i zastrašivanje

„Vi hulite na Duha Svetog!“,

„Prestanite napadati Božje pomazanike!“,

„Dogodit će vam se nešto loše jer napadate silu Duha Svetog!“

Ako ste ikada nešto rekli protiv karizmatskog pokreta, tada ste se sigurno barem jednom u životu suočili s ovakim riječima zastrašivanja od strane karizmatika. Ako nešto kažete protiv njihovih krivovjerja ili praksi koje su u suprotnosti s Pismom, odmah počinje zastrašivanje da hulite na Duha. Ali zapravo, kao što smo iznad vidjeli, oni su ti koji pogrđuju Duha kada mu pripisuju teologije (laži) i fenomene koji su u suprotnosti sa Svetim pismom. A što se tiče pomazanika, ne dajte se zavesti! Vi ste pomazanici Božji, vi koji ste nanovo rođeni u Kristu. A ne lažni učitelji i samoprozvani apostoli koji pomazuju sami sebe kako njima odgovara.

„A onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista, ON NAS I POMAZA — BOG. On nas i zapečati i dade zalog u srca naša — Duha“ (2. Korinćanima 1,21-22).

„A VI IMATE POMAZANJE OD SVETOGA, i znate sve“ (1. Ivanova 2,20).

„A vi — POMAZANJE KOJE PRIMISTE OD NJEGA U VAMA OSTAJE i ne treba da vas tko poučava. Nego kao što vas to isto pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostat ćete u njemu“ (1. Ivanova 2,27).

„Savjetujem ti da kupiš od mene zlata u vatri žežena — da se obogatiš, i haljine bijele — da se zaogrneš i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i pomašću POMAŽI OČI SVOJE DA VIDIŠ“ (Otkrivenje 3,18).

Ne dajte se zastrašiti njihovim zastrašivanjem. Spremno i hrabro propovijedajte zdravo evanđelje Isusa Krista i ustanite protiv lažnih nauka. Jer smo na to pozvani (Efežanima 5,11-12, Psalam 94,16, Ivan 7,24, Titu 1,10-13, 1. Korinćanima 6,2, Jakovljeva 5,20, Galaćanima 6,1, Ezekiel 3,18-19).

„A ti, sine čovječji, ne boj ih se i ne plaši se riječi njihovih: `Trnje te okružuje i sjediš među samim skorpijama.` Ne plaši se riječi njihovih i ne boj se nimalo njihova pogleda jer oni su rod odmetnički. Govori im moje riječi, poslušali oni ili ne poslušali, jer rod su odmetnički. A ti, sine čovječji, poslušaj što ću ti sada reći: Ne budi odmetnik kao što su oni rod odmetnički!…” (Ezekiel 2,6-8).

Više o tome tko su zaista Božji pomazanici možete pročitati na sljedećoj poveznici: Lažni i pravi pomazanici – koja je razlika?

Zaključak

Kada lažne učitelje prozovemo Božjim pomazanicima koji su prepuni sile Duha Svetog, tada pogrđujemo Duha. Kada lažne nauke prozovemo učenjima koja dolaze od Duha Svetog, tada pogrđujemo Duha istine (Ivan 16,13). Kada duhovne sile (fenomene) koji prema Bibliji odgovaraju demonskim silama, pripisujemo sili Duha Svetog, tada pogrđujemo Duha. Kada tvrdimo da je Duh Sveti rekao stvari koje nikada nije rekao u Svetom pismu i koje su suprotne samom Pismu, tada pogrđujemo Duha. Ne bojte se stati uz istinu! Ne bojte se ljudskog zastrašivanja! Sve provjeravajte preko Pisma, ukoravajte one koji šire zablude i propovijedajte spremno zdravu Riječ Božju.

„Propovijedaj Riječ; budi spreman — u vrijeme i nevrijeme; prekori, zaprijeti, opomeni — sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će po vlastitim požudama sebi gomilati učitelje da im škakljaju uši; i uho će od istine odvraćati, a priklanjati se bajkama. A ti budi trijezan u svemu, podnesi nedaće, izvrši djelo evangelista, službu svoju ispuni“ (2. Timoteju 4,2-5).