Živimo u vremenu u kojem sve više možemo svjedočiti sve većem broju raznih pokreta i organizacija koji se pozivaju na Kristovo ime, te za sebe tvrde da nose posebna Božja pomazanja i da nam donose razne poruke koje im je Bog navodno objavio. Takvi ljudi i takve crkve koje za sebe tvrde da nose posebna Božja pomazanja, su često puta sklona raznim psihičkim i duhovnim manipulacijama nad svojim članovima i nad onima koji se ne slažu s njihovim naukom. Naime, o čemu se radi?

Možemo svjedočiti sve većoj pojavi raznih (samoprozvanih) proroka, vizionara, apostola i sl. koji za sebe tvrde da imaju posebna pomazanja od Boga i da Bog govori kroz njih. Oni donose razna krivovjerja u kršćanski svijet i ne propovijedaju zdravo evanđelje Isusa Krista. S druge strane duhovno zastrašuju i manipuliraju sa svima koji im se protive.

Do duhovnog zlostavljanja može doći u bilo kojoj crkvi i postoje razna svjedočanstva ljudi koji su prošli kroz duhovne manipulacije i zastrašivanja u raznim crkvama i denominacijama. No, jedan pokret se posebno izdvaja po pitanju duhovnog zlostavljanja, a to je pokret „Riječ vjere“ (Word of Faith). „Riječ vjere“ je jedan heretičan pokret koji je u kršćanstvo uveo razna poganska krivovjerja i poganski kundalini duh koji su proglasili Duhom Svetim. A najveća laž koju su uveli u kršćanski svijet jest učenje da je Isus umro na križu kako bi nas učinio bogatima i omogućio nam lagodan život. Štoviše, često puta na razne načine manipuliraju ljudima, pa tako tvrde da ako čovjek ima problema u životu ili nema financijsku stabilnost u životu (bogatstvo), to je zbog njegove nevjere. Takvo učenje je u velikoj suprotnosti sa učenjima Svetog pisma. Ali trenutno se nećemo fokusirati na njihova krivovjerja, već na duhovno manipuliranje i zastrašivanje koje sprovode nad ljudima i onima koji razotkrivaju njihov lažni nauk. Donosimo vam nekoliko karakteristika prema kojima možete prepoznati lažne učitelje, lažne pomazanike tj. vukove u ovčjim odjelima koji vrše duhovnu manipulaciju i zastrašivanje nad vama.

  •  lažni pomazanici nisu poučljivi, nisu spremni mirno i racionalno sjesti za stol sa neistomišljenikom iz njihove crkve da uvide što kaže Božja Riječ, već uvijek istinu pripisuju sebi. Štoviše, sve one koji se ne slažu s njihovim lažnim naukom proglašavaju za ljude koji su opsjednuti demonima i koji idu protiv Boga. Drugim riječima, lažni pomazanici tvrde da su oni jedini ispravan Božji glas kroz koji Bog govori crkvi, a svi ostali nisu sposobni razumjeti istinu, nego se slijepo bez ikakvih propitkivanja trebaju pokoravati glasu lažnih pomazanika.
  • lažni pomazanici vas ne pozivaju ka Isusu Kristu i Božjoj Riječi. Doduše, ime Kristovo im je na usnama, ali vas ne pozivaju ka Božjoj Riječi, već promoviraju druge lažne pomazanike poput njih za koje tvrde da Bog govori kroz njih. Oni vas žele navesti da čitate njihove knjige, a ne Sveto pismo. Lažni pomazanici vas navode da svoje povjerenje i vjeru stavite u njih i druge lažne pomazanike s kojima surađuju. Njihova glavna svrha jest uvjeriti vas kako Bog govori jedino kroz njih i njima slične, te kako vi niste sposobni u potpunosti razumjeti istinu Božje Riječi. Oni vas navode da tumačenje Pisma obavezno prepustite njima, a ako kojim slučajem dopustite Duhu Svetom da vam tumači Pismo i da vas osvjedoči o njihovim lažima koje propovijedaju, tada vas žele uvjeriti kako hulite na Boga i Božje pomazanike kada govorite protiv njihovih laži. Drugim riječima, oni su bogovi na zemlji i tko ide protiv njih, ide protiv Boga.
  • lažni pomazanici tvrde kako su njihove zemaljske organizacije i njihove lažne crkve u kojima zavode ljude, zapravo Kristova Crkva. Ako vam Duh Sveti otvori oči pa izađete iz njihove crkve, tada vas uvjeravaju da ste se predali Sotoni i da ste otpali od vjere. Drugim riječima, nema spasenja izvan njihovih zemaljskih organizacija i crkvi. Potrebno je da imate njihovu člansku iskaznicu koja vas vodi u Nebo. Samim time propovijedaju spašavanje djelima i direktno mijenjaju srž biblijske istine koja kaže da smo spašeni isključivo vjerom u Isusa Krista i da je Krist taj koji nas vodi do Neba (Galaćanima 2,16, Efežanima 2,8-9, Ivan 14,6), a ne članske iskaznice u njihovim (lažnih) zemaljskih organizacijama ili crkvama.
  •  lažni pomazanici vas uvjeravaju kako svoje spasenje trebate održavati držanjem njihovih crkvenih pravila. Naime, oni govore kako smo spašeni samo vjerom, ali istovremeno suptilno zavode ljude da svoje spasenje trebaju održavati tako što će se pokoravati njihovim crkvenim pravilima. Npr. većina crkvi u pokretu „Riječ vjere“ traži davanje desetka. Nije rijedak slučaj da uvjeravaju ljude da obavezno trebaju redovito davati desetak, inače će u suprotnom biti prokleti od Boga. Pa tako neki od njihovih samoprozavnih apostola tvrde kako svoje spasenje čovjek treba održavati davanjem (desetka). Samim time ponovno propovijedaju laži o Bogu i izvrću srž našeg spasenja. Uostalom, davanje desetka je protivno novozavjetnim učenjima apostola Pavla koji jasno naučava da svatko treba dati dobrovoljno iz srca onoliko koliko može, bez ikakve prisile (2. Korinćanima 9,7).
  •  lažni pomazanici traže da budu služeni, umjesto da oni služe drugima (Matej 20,26-27). Lažni pomazanici nikada ne prihvaćaju odgovornost i svoje greške, već uvijek sve svaljuju na druge.

Ovo su neke od glavnih karakteristika na temelju kojih možete prepoznati lažne (samoprozvane) pomazanike i lažne učitelje tj. vukove koji svojim lažima razdiru Kristovo stado. Da se razumijemo, duhovno i psihičko zlostavljanje nije vezano samo za pokret „Riječ vjere“ već postoji i u drugim kultevima i denominacijama. Duhovno zlostavljanje je također zabilježeno i u nekim baptističkim crkvama, pentekostalnim crkvama, te je posebno izraženo u masonskom kultu Jehovinih svjedoka. Ali u pokretu „Riječ vjere“ (Word of Faith) duhovno zlostavljanje je posebno izraženo kao i kod Jehovinih svjedoka. Ovo je tema o kojoj se danas nažalost malo govori, ali je itekako potrebno da govorimo o tome.

I za kraj, tko su zaista pravi Božji pomazanici? Sveto pismo je vrlo jasno povodom tog pitanja.

„A onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista, ON NAS I POMAZA — BOG. On nas i zapečati i dade zalog u srca naša — Duha“ (2. Korinćanima 1,21-22).

„A VI IMATE POMAZANJE OD SVETOGA, i znate sve“ (1. Ivanova 2,20).

„A vi — POMAZANJE KOJE PRIMISTE OD NJEGA U VAMA OSTAJE i ne treba da vas tko poučava. Nego kao što vas to isto pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostat ćete u njemu“ (1. Ivanova 2,27).

„Savjetujem ti da kupiš od mene zlata u vatri žežena — da se obogatiš, i haljine bijele — da se zaogrneš i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i pomašću POMAŽI OČI SVOJE DA VIDIŠ“ (Otkrivenje 3,18).

U Novom zavjetu po Kristovoj žrtvi na križu, Božji pomazanici su svi nanovo rođeni kršćani u Isusu Kristu, a ne neki posebno odabrani lažni proroci, lažni učitelji ili lažni apostoli. Postoje razne službe i razni darovi Duha Svetog, ali je Duh Sveti taj koji čovjeka pomazuje za određenu službu (1. Korinćanima 12,11), a ne da se lažni proroci međusobno pomazuju za službe koje im nisu dane od Boga. Između ostalog, čovjek koji je zaista pomazan od Duha za određenu službu, uvijek propovijeda istinu Božje Riječi jer je u njemu nastanjen Duh istine koji ga uvodi u svu istinu (Ivan 16,13).

S druge strane, lažni pomazanici za svoje službe ne primaju pomazanje od Duha Svetog, već međusobno pomazuju jedni druge. Oni svoje lažno pomazanje koriste kao duhovni autoritet za manipulaciju i zastrašivanje svih onih koji razotkriju njihove laži koje propovijedaju u ime Boga. Radi se o lažnim prorocima i lažnim apostolima, o vukovima koji dolaze u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivci (Matej 7,15). O takvima je pisano:

„Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove“ (2. Korinćanima 11,13).

„A čuvajte se lažnih proroka, koji dolaze k vama u ruhu ovčjemu, a iznutra su vukovi grabežljivi“ (Matej 7,15).

„I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla. Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim“ (2. Korinćanima 11,14-15).

Biblija nas općenito upozorava da se čuvamo lažnih pomazanika, proroka i sl.

„Jer ustat će lažni kristi i lažni proroci i izvodit će velike znake i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabranike“ (Matej 24,24).

„Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane. Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!“ (Marko 13,22-23).

„Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi su lažni proroci izašli u svijet“ (1. Ivanova 4,1).

Ne dajte se zavesti! Vi ste puk Božji i na vama leži Božje pomazanje ako ste nanovo rođeni. Ljubljeni u Kristu, navješćujte istinu Kristovog evanđelja. Tko zna koliko ćete duša spasiti iz manipulacijske mreže lažnih proroka i lažnih pomazanika. Naša je kršćanska dužnost da opomenemo i razotkrijemo zlo, na to smo pozvani od Boga (Efežanima 5,11-12, Psalam 94,16, Ivan 7,24, Titu 1,10-13, 1. Korinćanima 6,2, Jakovljeva 5,20, Galaćanima 6,1, Ezekiel 3,18-19).