Danas mnoge crkve propovijedaju da će u posljednjim danima Bog poslati Duha Svetog na veliku većinu ljudi u svijetu i da će samim time u posljednjim vremenima doći do velikog duhovnog probuđenja. No je li li takvo učenje o velikom probuđenju u posljednjim danima kompatabilno s Biblijom?

Velika prijevara i duhovni otpad u posljednjim danima

Vanzemaljci

Kada govorimo o posljednjim danima Biblija nigdje ne govori o velikom duhovnom probuđenju, već naprotiv, govori o velikom duhovnom otpadu i o velikoj prijevari koja dolazi zajedno s Antikristom. U velikoj prijevari posljednjih dana veliku ulogu imati će upravo takve crkve koje propagiraju ideju da dolazi do velikog probuđenja. Veliku ulogu imati će fizičko manifestiranje palih anđela na zemlji koji će se prikazati kao visoko evoluirane rase koje dolaze iz drugih galaksija, te koji će propovijedati New Age religiju – ideju za stvaranje Novog svjetskog poretka, jedne svjetske religije, jedne svjetske mikročipirane ekonomije bazirane na obnovljivim resurisma kao izgovor za stvaranje jedne svjetske države i dolazak jednog svjetskog lidera i spasitelja (Antikrista). Vanzemaljci (demoni) će zajedno s Antikristom propagirati New Age filozofiju koja kaže da lični i presonalni Bog koji je stvorio svemir ne postoji, već su svi ljudi bogovi samo što to još nisu spoznali. Također će za sebe tvrditi da su oni već došli na tu razinu svijesti da se nazovu bogovima, a za Isusa Krista će tvrditi da On nije bio doslovno Sin Božji, već da je to samo status nečije razine svijesti. Takve poruke već danas šalju ljudima koji komuniciraju s navodnim vanzemaljcima, a to su najčešće pripadnici New Age pokreta.

Članak o vanzemaljcima možete pročitati na sljedećoj poveznici: VANZEMALJCI – INTELIGENTNA BIĆA S DRUGIH PLANETA ILI DEMONI?

Pali anđeli su se već u Nojevo vrijeme fizički manifestirali na zemlji i ljudima prikazivali kao bogovi. U Postanku 6,1-4 čitamo:

„Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. Onda Jahve reče: ‘Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu i dvadeset godina.’ U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.“ (Postanak 6,1-4).

Isus Krist nam kaže da će isto biti u posljednjim danima.

„Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega.“ (Matej 24,37-39).

U posljednjim danima doći će do hibridizacije čovječanstva tj. do miješanja ljudskog DNK s demonskim DNK. O tome nam svjedoči stih iz Daniela:

„A što si vidio željezo izmiješano s glinom: oni će se miješati ljudskim sjemenom, ali se neće držati zajedno, kao što se ni željezo ne da pomiješati s glinom.“ (Daniel 2,43).

Više o hibridizaciji čovječanstva u posljednjim danima pisat ćemo u narednim člancima.

Propovijedanje New Age religije – karizmatski pokret i ekumenizam

Crkve koje propovijedaju da dolazi veliko probuđenje su većinom karizmatske pentekostalne crkve koje su pripadnice Word of Faith pokreta. U takvim crkvama uvijek postoje ljudi koji tvrde da im se Bog redovito objavljuje preko snova i vizija. U takvim crkvama također postoji i mnoštvo lažnih apostola koji zavode mase propovijedanjem lažnih učenja koje ljudima škakljaju uši. To je najčešće evanđelje prosperiteta – New Age religija zaogrnuta plaštom modernog „kršćanstva“. O takvim učiteljima i prorocima je pisano:

„Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove.“ (2. Korinćanima 11,13).

„Ovako govori Jahve nad Vojskama: Ne slušajte riječi proroka: oni vas obmanjuju, objavljuju viđenja srca svoga, a ne što dolazi iz usta Jahvinih; govore onima što preziru riječ Jahvinu: `Bit će s vama mir!` a onima što slijede glas svog srca okorjelog: `Nikakvo vas zlo neće snaći!`“ (Jeremija 23,16-17).

„Jer od najmanjega do najvećeg svi gramze za plijenom, od proroka do svećenika svi su varalice. I olako liječe ranu naroda moga, vičući: `Mir! Mir!` Ali mira nema. Nek` se postide što gnusobu počiniše, no oni više ne znaju što je stid, ne umiju se više crvenjeti. I zato će popadati s onima što padaju, srušit će se kad stanem kažnjavati – govori Jahve.“ (Jeremija 6,13-15).

„Čuo sam što govore proroci koji prorokuju laži u ime moje i tvrde: `Usnio sam! Usnio sam!` Dokle će među prorocima biti onih koji prorokuju laž i objavljuju prijevaru srca svojega? Misle da će svojim snima što ih jedan drugom pripovijedaju postići da narod moj zaboravi ime moje, kao što već oci njihovi zaboraviše ime moje uz Baala!“ (Jeremija 23,25-27).

„Evo me protiv proroka – riječ je Jahvina – koji prorokuju izmišljene snove i pripovijedajući ih zavode narod moj izmišljotinama svojim i lažima. A ja ih nisam poslao, niti sam im što zapovjedio, niti su narodu ovome od kakve koristi – riječ je Jahvina.“ (Jeremija 23,32).

Više o lažnim vizijama i snovima pročitajte na sljedećoj poveznici: Lažne vizije, viđenja, snovi i proroštva

Alice Bailey je još u prošlom stoljeću izjavila:

„Hijerarhija (New Age) će se ispoljavati kroz masonsko bratstvo, edukaciju (sistem obrazovanja) i Crkvu (kršćanstvo).“

To je ono što danas imamo priliku za vidjeti. Kršćanstvo se postepeno indoktrinira u New Age religiju. Najveću ulogu u tome imaju evanđelje prosperiteta i ekumenizam. O karizmatskom pokretu i New Age učenjima u evanđelju prosperiteta možete pročitati na sljedećoj poveznici: KARIZMATSKI POKRET – PRIJEVARA POSLJEDNJIH DANA

Ekumenizam

Spajanje svih otpalih protestantskih crkava u jednu crkvu zajedno s Rimskom crkvom ima veliku ulogu u stvaranju jedne svjetske religije. Danas se ekumenizam vjernicima prikazuje kao pokret ljubavi koji za glavnu svrhu ima ujedinjenje svih Kristovih crkava u jednu veliku Kristovu crkvu. Moramo uzeti u obzir da Krist kojeg propovijedaju ekumenisti nije Krist Biblije. Krist kojeg propovijedaju ekumenisti je Krist koji dopušta da se ujedine sva lažna učenja zajedno s rimokatoličkim idolopoklonstvom, a to sve pod okrivljem lažne New Age „ljubavi“. Biblija nam jasno zapovijeda da se trebamo odvojiti iz sredine u kojoj se ne štuje pravi biblijski Bog. Pisano je:

„Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. Kao razboritima govorim, sudite sami što kazah. Čaša blagoslova koju blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova? Jer mi, mnogi, jedan smo kruh, jedno tijelo. Ta svi smo dionici jednoga kruha. Gledajte Izraela po tijelu! Nisu li oni koji jedu žrtve zajedničari žrtvenika? Što dakle hoću reći? Da je kumir nešto? Ili da je kumirska žrtva nešto? Naprotiv, da to što pogani žrtvuju, zlodusima žrtvuju, a ne Bogu. A neću da budete zajedničari sa zlodusima. Ne možete piti čašu Gospodinovu i čašu zlodušku. Ne možete biti dionici stola Gospodinova i stola zloduškoga. Ili da izazivamo na ljubomor Gospodina? Zar smo jači od njega?“ (1. Korinćanima 10,14-22).

„Napisah vam u poslanici da se ne miješate s bludnicima – ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili lakomcima, ili razbojnicima, ili idolopoklonicima jer biste inače morali iz svijeta izići. Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovibratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogrđivač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol!“ (1. Korinćanima 5,9-11).

„Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti.“ (2. Korinćanima 6,14-17).

O Babilonskoj bludnici je pisano:

„I čuh drugi glas s neba gdje govori: Izađite iz nje, puče moj, da ne budete suzajedničari grijeha njezinih i da ne primite od njezinih pošasti! Jer njezini grijesi dopriješe do neba i spomenu se Bog zločina njezinih.“ (Otkrivenje 18,4-5).

Veliko probuđenje ili velika prijevara?

Sada ćemo navesti nekoliko stihova iz Biblije koji jasno govore o velikoj prijevari posljednjih vremena.

„Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane. Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!“ (Marko 13,22-23).

„I Isus im, odgovorivši, reče: Pazite da vas tko ne zavede! Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist!’, i mnoge će zavesti.“ (Matej 24,5).

„Mnogi će doći u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge će zavesti.” (Marko 13,6).

„ …Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?” (Luka 18,8).

„Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti…” (1. Timoteju 4,1-2).

„A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom.“ (2. Solunjanima 2,1-4).

„Njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.“ (2. Solunjanima 2,9-10).

„Čini znamenja velika: i oganj spušta s neba na zemlju naočigled ljudi. Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u nazočnosti Zvijeri: savjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri koja bijaše udarena mačem, ali preživje.“ (Otkrivenje 13,13-14).

Zaključak

U posljednjim danima čovječanstvu se sprema velika prijevara kakve nije bilo od početka vremena. Crkve koje propovijedaju veliko probuđenje su crkve koje u većini slučajeva propovijedaju New Age religiju te je za takve crkve prihvaćanje tog lažnog nauka veliko probuđenje kršćanskog svijeta. To su crkve koje pripremaju put Antikristu na razne načine, a najviše preko ispoljavanja New Age religije kroz evanđelje prosperiteta i ekumenizam. Takve crkve će se prve prikloniti jednoj svjetskoj religiji, jednoj svjetskoj državi i Antikristu kao svom spasitelju i bogu – Novom svjetskom poretku. Takve crkve će s raširenim rukama zagrliti Antikrista i New Age religiju koju će propovijedati zajedno s palim anđelima koji će se fizički manifestirati na zemlji predstavljajući se kao vanzemaljci. Stoga pazite da vas tko ne zavede! Velika je prijevara pred nama i samo će obraćeni kršćani u kojima je Duh Sveti prepoznati prijevaru. O težini te prijevare govori nam Isus Krist kada kaže da će prijevara biti toliko velika da će pokušati zavesti i izabrane (Marko 13,22).

Ne suobličujte se ovom svijetu i modernom palom kršćanstvu, već razotkrivajte zla djela tame i lažna učenja.

„A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte.“ (Efežanima 5,11).

Za kraj:

„Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, potpašite noge spremnošću za evanđelje mira! U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju. Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete.“ (Efežanima 6,13-18).