Jeste li čuli za TLR (The Last Reformation) pokret? Osnivač ovog pokreta je Torben Søndergaard. Pokret je već došao u Hrvatsku i ubrzano se širi po Balkanu i diljem svijeta.

Cilj i fokus TLR pokreta

Na internetu postoji tečaj pod nazivom Pionir škola, a sastoji se od 24 lekcija naučavanja ovog pokreta. Sadrži ukupno 48 sati predavanja. Kad se sve skupa sagleda, mnogo je korisnije 48 sati uložiti u molitvu i čitanje Biblije da nas Duh Sveti uvodi u istinu (Ivan 16,13), umjesto ovakvog treniranja i drilanja mozga.

Fokus ovog TLR pokreta je na samom pokretu, a ne na Isusu. Cilj je da se pokret što više proširi po svijetu i da se mnogi učine Torbenovim sljedbenicima, to jest čine isto što i on. Fokus je na iscjeljenjima i čudima, što je tipično karizmatski duh. Cilj je da osoba na osnovu svog iscjeljenja povjeruje u Isusa. Torben tvrdi kako ova Pionir škola mijenja živote, što je daleko od istine jer samo Isus mijenja živote, a ne 48-satni tečajevi.

Treba imati na umu da je česta odlika lažnih učitelja vlastita slava i reklama nauka, tečaja, imena, učitelja ili pokreta. Samoreklamiranje. Zato se toliko snimaju i bilježe sva navodna čuda i iscjeljenja, koja su samo prividna.

Lažni znakovi i čudesa

Torben Søndergaard je iz cijele Biblije izuzeo knjigu Djela apostolskih i na njoj izgradio svu potrebnu doktrinu za kršćanski život. Knjiga Djela nam opisuju povijest rane crkve i širenja Evanđelja Isusa Krista, a ne pravilo koje moramo slijediti. Ako ćemo se držati knjige Djela, onda se trebamo držati dosljedno svega, a to podrazumijeva i podizanje mrtvih. Petar je podizao mrtve (Dj 9,36-41). Pavao je podizao mrtve (Dj 20,9-12). Koliko je danas podignuto mrtvih?

Koliko je danas stvarno iscijeljenih? Bog danas iscjeljuje, ali ne na način na koji su to apostoli radili. Bog je suveren i On će ozdraviti uz iskrenu molitvu, ali koga On hoće i kada On to hoće. Sva ostala navodna iscjeljenja u karizmatskom pokretu vrlo su upitna. To su samo nestanci određenih bolova ili njihovo ublažavanje; kostobolje, bolovi u koljenu, leđima itd.

No, nas zanima gdje su mrtvi koji ustaju, paralizirani koji hodaju, gluhi koji čuju i slijepi koji vide? Upravo ono što čitamo u evanđeljima i knjizi Djela. Ako ovakvi slučajevi ozdravljenja postoje, kao što su činili Isus i apostoli, onda ih svakako treba dokazati uz liječničku dokumentaciju. Do onda, sva navodna iscjeljenja uzimamo s rezervom i ne možemo u njih vjerovati.

„I ako vam tko tada rekne: ‘Evo Krista ovdje!’ ili: ‘Eno ga ondje!’ — ne povjerujte! Jer ustat će lažni kristi i lažni proroci i izvodit će znake i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabranike. A vi pazite! Eto, prorekao sam vam sve“ (Marko 13,21-23).

Naglasak na krštenju i govoru u jezicima

Kao prvo, ovaj pokret uzima vodeno krštenje kao iskustvo u kojem se prima Duh Sveti. Za njih spasenje nije isključivo milošću po vjeri u Isusa Krista, već krštenjem, što je suprotno Božjoj Riječi. Između brojnih stihova o opravdanju samo po vjeri, Isus kaže:

„A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo. Koji bijahu rođeni ne od krvī, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga“ (Ivan 1,12-13).

Nakon vodenog krštenja, iz žrtve se istjeruju demoni, a potom se nad njom „mantra“ u jezicima, koji mogu biti i demonski ukoliko se ne rastumače. Praktički se osoba tjera da progovori u drugim jezicima, što se uzima kao znak krštenja u Duhu. Treba znati da svako učenje nekih dodatnih krštenja Duhom – nakon nanovorođenja (Ivan 3) – jest hereza. Ako ste nanovorođeni, to jest vjerom ste primili Isusa Krista i povjerovali u Njegovo dovršeno djelo na križu, tada ne trebate nikakvo dodatno krštenje Duhom (govor u jezicima i sl.).

„Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani na jednu nadu svojega poziva; jedan Gospodin, jedna vjera, JEDNO KRŠTENJE, jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima i po svima i u svima vama“ (Efežanima 4,4-6).

Darovi se ne uče na tečajevima

Nadalje, ako dar liječenja danas postoji, nemaju ga svi (1. Kor 12,10). Ako dar jezika danas postoji, isto ga nemaju svi (1. Kor 12,6-11), niti se prakticira na način kao što se radi u većini karizmatskih crkava – bez tumača i svi u jedan glas. „Sve neka bude pristojno i uredno“, lijepo objašnjava Pavao cijelu praksu u 1. Korinćanima 14.

Darovi nisu nešto što se uči na tečajevima i seminarima, već nešto što se dobiva od Boga. A rečeno nam je da iznad svih darova težimo za ljubavlju. „Težite za ljubavlju i čeznite za duhovnim darovima, a najvećma da prorokujete“ (1. Kor 14,1). Dakle, prvo trebamo težiti/moliti da ljubimo na ispravan način, a tek onda za darove, a najviše da prorokujemo – govorimo istinu Božje Riječi.

Od svih darova danas među vjernicima najviše nedostaje dar raspoznavanja duhova i mudrosti. Ako ne možemo ispravno razlučivati istinu od laži, što nam koriste svi ostali darovi? Što nam koristi da iscjeljujemo ili govorimo u jezicima ako smo u zabludi koja nas odvaja od Boga?

Psihološka manipulacija

Žrtvom se psihološki manipulira da progovori u jezicima, a nakon toga da se dobro osjeća. Govor u jezicima i dobar osjećaj se ne može uzimati kao potvrda da je osoba nanovorođena. Niti se vodenim krštenjem opraštaju naši grijesi; to je isključivo pokajanjem i obraćenjem.

Dakle, u ovom pokretu osobu se provodi kroz sljedeći obrazac: vodeno krštenje – primanje Duha Svetog – izgon demona – govor u jezicima; a sve popraćeno kamerama i pod svjetlima reflektora. Performans zahtijeva publiku. Tema performansa su emotivno slamanje osobe i jezici. A da paradoks bude veći, nakon što je osoba vodenim krštenjem primila Duha Svetog, iz nje treba istjerati zloduhe, što je samo po sebi proturječno. A progovaranje u jezicima je vrhunac i cilj postignut.

Ako se suprotstavite ovom nauku, a njihove učitelje prozovete lažnim, njihovi će vas sljedbenici najčešće optužiti da hulite na Duha Svetoga. No ne dajte se prevariti. Hula na Duha Svetoga je odbacivanje Krista, i neće biti oproštena nikome i nikada. Duh Sveti osvjedočuje svijet o grijehu, pravednosti i osudi (Ivan 16,8). Tko odbaci Duha Svetog koji ga osvjedočuje o istini, neće mu se oprostiti nikada.

Manipulacija, zastrašivanje, emocije… To su najčešće taktike lažnjaka.

Zaključak

U cijeloj priči o TLR pokretu nedostaje jednostavno Evanđelje: „Pokajte se i obratite da vam se izbrišu grijesi“ (Djela 3,19). Na ovom životu nije najvažnije tjelesno iscjeljenje, već pomirenje s Bogom i zadobivanje vječnog života po Isusu Kristu. Evanđelje je toliko jednostavno da se u par riječi može izgovoriti. A ovdje se propovijeda cijeli niz rituala koje treba učiniti da bi se došlo Isusu; na prvom mjestu širenje TLR pokreta, dijeljenje Pionir škole, a potom krštenje i govor u jezicima – sve kao dio spasenja. Krštenje je posljedica našeg spasenja, a ne uvjet. A govor u drugim jezicima je dar, kojeg vjerni mogu imati, ali ne moraju. Taj dar se mora preispitati i protumačiti, inače može biti i demonski (1. Ivanova 4,1). Poanta pokreta je da što više ljudi slijedi obrazac, a ne da ljudi dolaze istini.

Na isti način, Torben tumači Isusovu propovijed o sjemenu i umnažanju ploda (Marko 4) – sve je u brojkama sljedbenika pokreta. Plod Duha mu nije Galaćanima 5,22-24, nego rast TLR pokreta. Cijeli tečaj je dobar trening za stvaranje Torbenovih sljedbenika, ili drugim riječima – pranje mozga. Ovo je lijepo zapakirana laž, omotana istinom; samo izvana izgleda lijepo, a kad otvoriš paket, sotonska podvala.

Nema ništa o poučavanju Isusa Krista i kako Njega slijediti, kako se pokajati i rasti u plodu Duha. Ništa o obraćenju od grijeha, ni posvećenju, ni odricanju od sebe, ni umiranju sebi, ni trpljenju.

Čuvajte se ovakvih kultova i likova kao što je Torben Søndergaard. Ne idite za njima. I sve provjeravajte u Božjoj Riječi jer jedan je vaš Učitelj, Isus Krist.

„A Isus reče: Pazite da ne budete zavedeni! Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist’, i: ‘Vrijeme se približilo!’ Ne idite dakle za njima“ (Luka 21,8).

Potrebno je uključiti CC i desno na Settings – Subtitles odabrati titlove.

Izvor: Biblija i znanost