Kršćanska priprema za brak

Svakodnevno možemo svjedočiti sve većem broju raspalih brakova među kršćanima. Problem s raspadom brakova nemaju samo ljudi u svijetu, već i kršćani. ...

Karakteristike zdrave crkve

Često puta se postavlja pitanje: „Kakva je to zdrava crkva?“ Zdrava crkva propovijeda ono što većina današnjih crkava ne propovijeda. A to je poziv n...