Muhamed nikada nije spomenut u Bibliji

Sura Al-Araf 7,157: „Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu (Tori) i Indžil...

Možemo li izgubiti spasenje?

U kršćanskom svijetu današnjice jako je popularna teologija koja glasi „jednom spašen - zauvijek spašen”. To je teologija koja kaže da svi oni koji su...

Karakteristike zdrave crkve

Često puta se postavlja pitanje: „Kakva je to zdrava crkva?“ Zdrava crkva propovijeda ono što većina današnjih crkava ne propovijeda. A to je poziv n...