U Otkrivenju 13:16 čitamo:

„I čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela.” (Otkrivenje 13,16).

Što je to žig zvijeri? Iako se većina kršćanskih denominacija slaže da se radi o mikročipu koji će se ljudima implatirati u desnu ruku ili u čelo, postoji nekoliko denominacija koje zagovaraju teoriju da se radi o simboličkom žigu, a ne doslovnom. No koliko je takva teorija kompatabilna sa Svetim pismom? Jehovini svjedoci vjeruju da se radi o metaforičkom žigu koji predstavlja one koji ne služe Bogu, već svijetu i Sotoni. S druge strane adventisti vjeruju da je žig zvijeri držanje nedjelje kao svetog dana. Prema njihovoj teologiji su svi oni koji ne drže subotu kao svet i poseban dan, žigovani i na putu za pakao. U ovom članku ćemo obraditi ove dvije teorije i vidjeti koliko su one kompatabilne sa Svetim pismom.

Jehovini svjedoci – žig zvijeri kao metafora za otpadništvo od Boga

Jehovini svjedoci vjeruju da žig zvijeri metaforički predstavlja otpadništvo od Boga. Žig zvijeri predstavlja idolopokloniziranje određenih političkih sila u svijetu i stavljanje pouzdanja u čovjeka, a ne u Boga. Prema njima su svi oni koji su otpali od Boga već primili žig zvijeri. Koliko je takva teorija kompatabilna sa Svetim pismom?

Ako pročitamo cijeli kontekst možemo jasno vidjeti da njihova teorija nema nikakva veze s biblijskim kontekstom u kojem se spominje žig zvijeri.

„I čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela; i da nitko ne može kupovati ili prodavati, osim onoga tko ima žig ili ime Zvijeri ili broj njegova imena. Ovdje je mudrost. Onaj tko ima razuma neka proračunava broj Zvijeri, jer je to broj jednoga čovjeka; a njegov je broj šest stotina šezdeset i šest. ” (Otkrivenje 13,16-18).

Kada bi teorija Jehovinih svjedoka bila točna, tada svi oni koji su otpali od Boga nebi mogli ništa kupiti ili prodati kao što čitamo u Svetom pismu. A kakvu vezu imaju otpadništvo od Boga s kupnjom, prodajom i brojem 666? Apsolutno nikakvu.

Iz Biblije također možemo vidjeti da oni koji prime žig zvijeri više neće biti u stanju da se pokaju.

„…ako se tko klanja Zvijeri i njegovoj slici, i primi njegov žig u svoje čelo ili u svoju ruku, i on će piti od vina gnjeva Božjega, koje je natočeno nepomiješano u čaši njegova gnjeva; i bit će mučen u ognju i sumporu u nazočnosti svetih anđela i u nazočnosti Jaganjca: dim njihove muke diže se u vijeke vjekova i nemaju počinka ni danju ni noću oni koji se klanjaju Zvijeri i njegovoj slici, kao ni tko god primi žig njegova imena.” (Otkrivenje 14:9-11).

Ako ćemo reći da je teologija Jehovinih svjedoka točna u pogledu žiga zvijeri, tada znači da svi oni koji su otpali od Boga više nemaju priliku za pokajanje nego su osuđeni na vječni pakao. Ali mi jasno možemo vidjeti koliko se je ljudi pokajalo, a koji su prije bili otpadnici. Na kraju krajeva svi smo mi prije bili otpadnici od Boga, ali smo se kasnije pokajali i preobratili. Što je opet jasan dokaz da žig zvijeri nije metafora za otpadništvo od Boga.

Više o Jehovinim svjedocima pročitajte na sljedećoj poveznici: JEHOVINI SVJEDOCI – MASONSKI ANTIKRŠĆANSKI KULT

Adventisti sedmog dana – žig zvijeri kao metafora za držanje nedjelje

Adventisti vjeruju da žig zvijeri predstavlja držanje nedjelje kao svetog dana. Prije svega treba napomenuti da biblijski kršćani ne drže nedjelju kao sveti dan, baš kao niti subotu. Biblijski kršćani se u nedjelju okupljaju na svoja bogoslužja kao spomen na uskrsnuće Isusa Krista jer je Krist uskrsnuo u nedjelju. Dakle, kršćani nisu od nedjelje napravili neki ritual u kojem se štuje dan nedjelja kao nešto sveto, već se u taj dan prisjećamo uskrsnuća Isusa Krista. Iako se pravi kršćani svaki dan prisjećaju Kristovog uskrsnuća, već iz biblijskih vremena apostola je nastala tradicija da se u nedjelju održavaju bogoslužja. Iz Biblije možemo vidjeti da su se prvi kršćani i apostoli okupljali prvi dan u tjednu i u taj dan su lomili kruh i održavali svoja bogoslužja. Prema židovskom kalendaru prvi dan u tjednu nije ponedjeljak, već nedjelja.

U prvi dan tjedna, kada se učenici okupiše lomiti kruh, Pavao im propovijedaše, spreman sutradan otputovati. I produži on s govorom sve do ponoći.” (Djela apostolska 20,7).

Adventisti se često puta pozivaju na Djela apostolska gdje se govori da je apostol Pavao sa židovima subotom odlazio u sinagogu. Na temelju tih stihova žele dokazati da je apostol Pavao svetkovao i držao subotu. No to nije istina. U određenim poslanicama apostol Pavao jasno govori da se je u više navrata prilagodio Židovima kako bi ih evangelizirao. To također možemo vidjeti iz primjera gdje je apostol Pavao i nakon svog obraćenja jednom prinio žrtvu paljenicu. Stoga ako ćemo se služiti adventističkom logikom i reći da je apostol Pavao u više navrata subotom hodao u sinagogu jer je smatrao da treba svetkovati subotu, tada tom istom logikom ispada da je apostol Pavao nakon obraćenja jednom prilikom prinio žrtvu paljenicu jer nije smatrao da je Krist zamjena za starozavjetne žrtve. Ali takav zaključak je apsurdan i anti-novozavjetan. Iz tog primjera sa žrtvom paljenicom jasno možemo doći do zaključka da je Pavao u više navrata subotom odlazio u sinagogu kako bi evangelizirao židove, a ne zato jer je smatrao da se subota treba svetkovati kao nešto sveto.

Da kršćani ne trebaju držati subotu kao nešto sveto nam još dokazuje apostol Pavao u nekim poslanicama.

„Jedan razlikuje dan od dana, a drugi smatra svaki dan jednakim. Samo neka je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje.” (Rimljanima 14,5)

Apostol Pavao u poslanici Rimljanima kaže da neki kršćani svaki dan smatraju jednakim. Bilo bi suludo nešto takvo napisati ako je apostol Pavao smatrao da je držanje subote neizbježno za spasenje čovjeka. Ako je svetkovanje subote nužno za spasenje, zašto Duh Sveti preko apostola Pavla nije ukorio one kojima je svaki dan isti? Jer takvi očito ne drže subotu kao nešto sveto. Jasno se može doći do zaključka da ih Duh Sveti preko Pavla nije ukorio iz razloga jer svetkovanje subote nije potrebno za spasenje čovjeka.

„Neka vas, stoga, nitko ne osuđuje zbog jela ili pića, ili u pogledu nekog blagdana, ili mlađaka, ili subota.” (Kološanima 2,16)

Iz ovog stiha opet možemo vidjeti da apostol Pavao kaže da svetkovanje određenih dana ili blagdana više nije potrebno. Adventisti govore da se ovdje ne govori o tjednim subotama, već o godišnjim subotama (pošto su židovi imali godišnje subote), ali iz konteksta se jasno može vidjeti da se ovaj stih općenito odnosi na sve dane ili blagdane, a ne samo na godišnje subote ili blagdane. To nam još potvrđuje činjenica da ova poslanica nije pisana Židovima, već poganima koji su se preobratili.

Adventisti se još pozivaju na to da Kristova žrtva nije ukidanje moralnog zakona. I to je točno. Ali Isus Krist i apostol Pavao nam jasno objašnjavaju što sve spada u moralni zakon. Čitajući poslanice apostola Pavla možemo doći do jasnog zaključka da je moralni zakon ljubav prema drugima. Moralni zakon je pomagati potrebitima, biti ponizan, ljubiti u duhu i istini itd. Nigdje u poslanicama se ne spominje svetkovanje Subote kao dio moralnog zakona koji bi se trebao držati za spasenje čovjeka. U Galaćanima 6,2 čitamo:

„Nosite bremena jedni drugima i tako ispunite zakon Kristov.” (Galaćanima 6,2)

Dakle, ispunjenje Kristovog zakona je da ljubimo jedni druge u duhu i istini. Ne postoji stih niti u jednoj poslanici koji bi davao na važnost svetkovanju subote.

Kao što smo iznad napomenuli, nitko od biblijskih kršćana ne štuje nedjelju kao neki sveti dan koji je potrebno držati za spasenje kao što to rade adventisti kada je u pitanju subota. Neki kršćani se u nedjelju okupljaju kao tradicijski spomen na uskrsnuće Isusa Krista, a ne da bi štovali dan nedjelje. Kršćanin ne treba držati nikakve dane kao nešto posebno kako bi bio spašen. U Novom zavjetu je jasno naglašeno sve ono što je čovjeku potrebno za spasenje, a tu ne spada svetkovanje subote.

Uklapa li se nedjelja kao žig zvijeri u biblijski kontekst?

Kao što smo već iznad dokazali, kršćani nisu dužni držati subotu ili bilo koji drugi dan kao nešto sveto i posebno. Naš vječni počinak je u Gospodinu Isusu Kristu, a svi dani i blagdani koje su držali Židovi su bili samo slika onoga što dolazi. Bez obzira na to, ipak ćemo dati još nekoliko primjera da dokažemo kako se držanje nedjelje kao žiga zvijeri nikako ne uklapa u biblijski kontekst u kojem se spominje žig zvijeri. Stvar je ista kao i kod Jehovinih svjedoka. Ako je držanje nedjelje žig zvijeri, to znači da je žig zvijeri već na snazi. Ali iz Biblije jasno možemo vidjeti da to ne može biti slučaj. Žig zvijeri dolazi tek u posljednjim danima s pojavom Antikrista.

Kako se držanje nedjelje uklapa u biblijski kontekst u kojem piše da nitko neće moći kupiti ili prodati bez žiga zvijeri? Nikako! Ako je držanje nedjelje žig zvijeri, to znači da svi adventisti nebi trebali moći ništa kupiti ili prodati jer ne drže nedjelju kao sveti dan. Ali to nije slučaj. Bez obzira držali nedjelju, subotu ili ne držali niti jedan dan kao poseban, danas još uvijek svi mogu slobodno kupovati i prodavati.

Neki adventisti vjeruju da nedjelja kao žig zvijeri nastupa tek kada papa i vlade država u cijelome svijetu nedjelju proglase kao obavezni dan praznika i dan svetkovanja. Vidimo da razvoj događaja u svijetu ne ide k tom smjeru, ali čak i kad bi to bio slučaj, opet se pitamo kakve veze ima držanje nedjelje s kupnjom i prodajom? Zar netko zaista misli da pohlepni trgovci kojima je jedini cilj i smisao u životu novac, neće htjeti prodati svoje proizvode nekome samo zato jer taj netko ne drži nedjelju kao sveti dan ? Zaista je apsurdno vjerovati u tako nešto. I kako je moguće da sve ateiste, muslimane i pripadnike drugih religija na svijetu nagovorite i prisilite da drže nedjelju kao svetu? To je nemoguće. Naivno je vjerovati da će papa i vlade država uspjeti ateiste, muslimane i pripadnike drugih religija primorati da drže nedjelju kao nešto posebno. Ali ako je žig zvijeri pravi doslovni mikročip, tada je lako moguće sve ljude na svijetu primorati da prime žig zvijeri u desnu ruku ili u čelo.

Što nam pokazuje razvoj događaja u svijetu?

Ako pogledamo razvoj događaja u svijetu možemo opet doći do zaključka da ovaj svijet ne ide ka tome da se nedjelja proglasi kao obavezni praznik, već ide ka tome da se sav novac digitalizira i stavi na mikročip. Možemo vidjeti kako se sve religije postepeno spajaju u jednu svjetsku New age religiju. Kada bi žig zvijeri bio metafora za štovanje nedjelje, tada bi se ovaj svijet trebao kretati k smjeru da se rimokatolicizam proširi po svijetu. Ali vidimo obrnutu situaciju. Sama Rimska crkva je jako skrenula od svojih ortodoksnih učenja i postepeno počela u svoje redove uvlačiti New age religiju. Ali o New age religiji u Rimskoj crkvi ćemo pisati u jednom od narednih članaka.

Sam Nicholas Rockefeller je u jednom intervjuu izjavio kako je konačni cilj Novog svjetskog poretka čipirati kompletno čovječanstvo i stvoriti jednu svjetsku državu i jednu svjetsku religiju. Bivši američki predsjednik Barack Obama je u više navrata napominjao da se čovječanstvo treba čipirati. Mogli bismo navesti još dokaza u ovoj domeni, ali više o žigu zvijeri kao mikročipu ćemo pisati u narednim člancima.

Zaključak

Iz navedenog teksta možemo doći do zaključka da žig zvijeri nije nikakva metafora, već pravi doslovni mikročip. Potrebno je izvršiti veliko nasilje nad kontekstom kako bi se moglo reći da žig zvijeri zapravo predstavlja metaforu. Takva metaforička tumačenja žiga zvijeri dovode do teških eshatoloških zabluda. Eshatologija je grana teologije koja se između ostalog bavi proučavanjem posljednjih vremena. Kada tumačimo Bibliju trebamo cijeli kontekst uzeti u obzir, a ne samo dijelove koji nama odgovaraju. A nažalost danas mnogi kršćani upravo na takav pogrešan i manipulativan način tumače Sveto pismo. Takav slučaj vidimo i kod Jehovinih svjedoka i adventista po pitanju žiga zvijeri i nekih drugih njihovih zabluda. Stoga pazite da vas netko ne zavede izvrtanjem Svetog pisma i vađenjem stihova iz konteksta.